حریم شخصی

نسخه ۳

حریم شخصی شما کاربران و استفاده‌کنندگان لحظه‌نگار برای ما مهم است. لحظه‌نگار اطلاعات، پیام‌ها و داده‌های کاربران خود را در یک بستر امن تبادل و ذخیره می‌کند و در صورت استفاده از این اطلاعات قطعاً داده‎ها بدون نام صاحبان آن مورد تحلیل و پردازش قرار خواهد گرفت. این اطلاعات بیشتر برای بهبود ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی استفاده خواهد شد.

اطلاعات نزد لحظه‌نگار به دو گروه شخصی و غیرشخصی تقسیم می‌شود. اطلاعات شخصی داده‌هایی هستند که می‌توانند برای تشخیص و شناسایی یک کاربر مورد استفاده قرار گیرند و به‌طور مستقیم از طریق شما برای لحظه‌نگار ارسال می‌شوند. اطلاعات شخصی شامل مواردی چون ایمیل و شماره موبایل می‌باشد که به صورت عمومی نمایش داده نخواهند شد. اطلاعات غیرشخصی عبارت است از اطلاعاتی که از طریق آن امکان تطبیق و شناسایی شخص و داده وجود نداشته باشد. جمع‌آوری این اطلاعات در حال حاضر تنها جنبه آماری دارند. این آمار، لحظه‌نگار را در شناخت بهتر کاربران خود و نیازهای نرم‌افزاری آن‌ها یاری می‌رساند و در آینده ممکن است از این داده‌ها برای اهداف مختلفی اعم از ارائه اطلاع‌رسانی هدفمند استفاده شود. کاربران با استفاده از خدمات لحظه‌نگار به طور ضمنی به این امر رضایت می‌دهند.

از طریق این برنامه اطلاعاتی چون مدل، برند، تولیدکننده و کد یکتای دستگاه، اثرانگشت بیلد، نسخه سیستم عامل، مشخصات صفحه، وضعیت و نوع شبکه به سمت سرور فرستاده می‌شوند.