زنده باشید!

هر رویداد یا اتفاق هیجان‌انگیزی را در لحظه برای هزاران نفر پخش زنده کنید.
با موبایل خودتان و رایگان!

به جمع  ۱۲.۰۰۰ کاربر لحظه نگار بپیوندید