این پخش زنده بلیت دارد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۱۶:۰۰:۰۰ شروع خواهد شد